บริการถอดแบบ

566/1 ม.5 ต.ปากพูน อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช 80000

"บริการถอดแบบ"

 
บริการถอดแบบประมาณราคา

ให้บริการถอดแบบสำหรับสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ โดยสามารถใช้แบบงานก่อสร้าง หรือแบบสเก็ตคร่าวๆ ตามขนาดที่ลูกค้าต้องการใช้งาน

-บริการ ถอดแบบหลังคา
-บริการ ถอดแบบฝ้าเพดาน
-บริการ ถอดแบบผนัง
-บริการ ถอดแบบโครงสร้าง