ลูกหมุนระบายอากาศ

566/1 ม.5 ต.ปากพูน อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช 80000


          ลูกหมุนระบายอากาศมีหน้าที่ดูดอากาศภายในบ้านออก เพื่อให้อากาศในบ้านเกิดการถ่ายเท ทำให้เราได้อากาศที่สดชื่นและดึงอากาศร้อน ความชื้นออกจากตัวบ้านได้ เราจะเห็นว่าโรงขนาดใหญ่มักจะใช้ลูกหมุนระบายอากาศติดบนหลังคาทีละหลายๆลูกเพื่อลดอุณหภูมิภายในตัวอาคาร 

การทำงานของลูกหมุนระบายอากาศ

       โดยปกตินั้นความร้อนจะลอยขึ้นที่สูงเพราะมีความหนาแน่นน้อย (หย่อมความกดอากาศต่ำนั้นเอง)  จึงลอยขึ้นที่สูง ความหมายคือในบ้านของเราหากมีอากาศร้อนมันจะลอยขึ้นด้านบนและไปติดอยู่ใต้หลังคา และถ้ามีลูกหมุนระบายอากาศ ความร้อนจะไม่สะสมที่ใต้เพดานในบ้านของเรา ทำให้อุณภูมิในบ้านของเราเย็นลง ข้อดีก็คือจะช่วยถ่ายเทอากาศในบ้านของเรา ลดกลิ่นอับ ลดความชื้น ฯลฯ

         ในหน้าฝนลูกหมุนระบายอากาศจะช่วยดูดความชื่นออกจากตัวอาคาร ช่วยให้ลดการเกาะติดของละอองน้ำเวลาฝนตก (ลักษณะคล้ายกับน้ำที่เกาะขอบแก้วเบียร์) ทำให้ความชื้นในตัวอาคารสมดุล   

ข้อดีของลูกหมุนระบายอากาศ

-สามารถระบายอากาศ โดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า

-ไม่ต้องดูแลรักษา

-ไม่มีเสียงดังรบกวน

-ระบายความร้อนภายในอาคาร