เกี่ยวกับเรา

566/1 ม.5 ต.ปากพูน อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช 80000

   -วิสัยทัศน์ (Vision) คือ เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมหลังคาเหล็ก พร้อมทั้งขยายธุรกิจไปสู่ความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมอื่นๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับความต้องการในประเทศและต่างประเทศ 
   -พันธกิจ (Mission) คือ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ แสวงหาเทคโนโลยี่ใหม่ๆ และแสวงหาพันธมิตรทางการค้า เพื่อตอบสนองต่อความต้องของลูกค้าให้มากขึ้น 
   -เป้าหมาย (Goals) คือ เป็นผู้ผลิตหลังคาเหล็กเมทัลชีทที่มีคุณภาพอันดับ 1 ในภาคใต้

กลุ่มบริษัทในเครือ ชมพรภัณฑ์ กรุ๊ป เติบโตมากว่า 37 ปี มีบริษัทในเครือรวมทั้งสิ้นกว่า 10 บริษัท มีพนักงานรวมกันทั้งสิ้นกว่า 300 คน โดยมีประวัติความเป็นมาของ ชมพรภัณฑ์ กรุ๊ป ดังนี้
      ในปี พ.ศ. 2520 ซึ่งเป็นยุคก่อร่างสร้างตัว ได้ก่อตั้ง ร้านพรภัณฑ์ซึ่งเป็นร้านจำหน่าย ฮาร์ดแวร์ เล็กๆ ร้านหนึ่งของ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มุ่งมั่นทุ่มเทให้บริการด้วย ความซื่อสัตย์, ความจริงใจ, และ เป็นกันเอง จนกลายเป็นที่รู้จักของกลุ่มลูกค้าในอำเภอหัวไทรและอำเภอใกล้เคียง 

 
 จนกระทั้งในปี พ.ศ. 2544 ได้มีการขยายร้านและได้ดำเนินการภายใต้ชื่อ “ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชมพรภัณฑ์” ตั้งอยู่เลขที่ 147/3,148 ม.10 ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งยังคงดำเนินธุรกิจจำหน่ายฮาร์ดแวร์เช่นดังเดิม
     ต่อมา ในปี พ.ศ. 2546 ได้ก่อตั้ง “บริษัท ชมพรภัณฑ์ออกซิเจน จำกัด” ตั้งอยู่เลขที่ 88/1 ม.2 ต.ปากแตระ อ.ระโนด จ.สงขลา เป็นผู้ผลิตและจำหน่าย ก๊าซเพื่ออุตสาหกรรมและการแพทย์ ด้วยความรู้ความสามารถของผู้บริหารงานในขณะนั้น จึงได้มีการขยายธุรกิจในอุสาหกรรมหลังคาเหล็ก รีดลอน หรือที่เรียกกันว่า “หลังคาเมทัลชีท”
     ดังนั้น ในปี พ.ศ.2548 ได้ก่อตั้ง “ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชมพรภัณฑ์เมทัลชีท” ตั้งอยู่เลขที่ 114/15 ม.3 ต.นาเคียน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เป็นผู้ผลิตและจำหน่าย หลังคาเหล็กรีดลอนเมทัลชีท รายแรกใน จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งในขณะนั้นวัสดุก่อสร้างประเภทแผ่นเหล็กเคลือบ Aluzinc และแผ่นเหล็กเคลือบสีเริ่มเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวาง เนื่องจากคุณสมบัติเฉพาะเช่น น้ำหนักเบา, ทำให้ลดค่าโครงสร้าง, ติดตั้งง่าย, ใช้เวลาในการติดตั้งน้อย, ไม่มีรอยต่อ, อายุการใช้งานยาวนาน, และมีความสวยงาม
         ด้วยประสบการณ์และความสามารถทางด้าน เครื่องจักร, ด้านการผลิต, รวมถึงความรู้ที่ลึกซึ่งเกี่ยวกับเหล็ก ประกอบกับความซื่อสัตย์และความจริงใจในการบริการลูกค้า จึงทำให้กิจการเจริญเติบโตยิ่งขึ้น ได้รับการไว้วางใจจากลูกค้า นอกเหนือจากการผลิตหลังคาเหล็กรีดลอนแล้ว ได้มีการเพิ่มเติมการผลิตและจำหน่าย ประตูม้วน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในขณะนั้น
       ระยะเวลาเพียง 2 ปี ทำให้ ชมพรภัณฑ์เมทัลชีท เป็นที่รู้จักของลูกค้ากลุ่มงานก่อสร้างในทุกๆจังหวัด และเพื่อให้ความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ ตอบสนองให้ทันความต้องการของลูกค้า

 ดังนั้นทาง ชมพรภัณฑ์ จึงได้ขยายกิจการสร้างโรงงานขึ้นในปี พ.ศ.2550 โดยดำเนินงานภายใต้ชื่อ “บริษัท ชมพรภัณฑ์กระบี่เมทัลชีท จำกัด” ตั้งอยู่เลขที่ 331 ม.3 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
    ต่อมาปี พ.ศ.2554 ได้มีการขยายกิจการ โดยสร้างโรงงานเพิ่ม 2 สาขา ซึ่งดำเนินงานภายใต้ชื่อ “บริษัท พวงรัตน์เมทัลชีท จำกัด” ตั้งอยู่เลขที่ 566/1 ม.5 ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช และ “ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชมพรภัณฑ์เมทัลชีท” สาขาชุมพร ตั้งอยู่เลขที่ 175/9 ม.9 ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร 
    จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพื่อการเข้าร่วมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน (AEC) จึงทำให้มีการลงทุนในธุรกิจงานก่อสร้างมีเพิ่มมากขึ้นและงานหลังคาเหล็กรีดลอนเป็นหนึ่งในวัสดุหนึ่งที่มีใช้ใน การก่อสร้าง
    ดังนั้นในปี พ.ศ. 2555 จึงได้ขยายกิจการโรงงาน โดยสร้างโรงงานเพิ่ม 3 สาขา ซึ่งดำเนินงานภายใต้ชื่อ “บริษัท ชมภูเมทัลชีท จำกัด” สาขาภูเก็ต ตั้งอยู่เลขที่ 115/11 ม.1 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต และ “บริษัท ชมภูเมทัลชีท จำกัด” สาขาทุ่งสง ตั้งอยู่เลขที่ 17/3 ถ.บ้านในหวัง ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช และเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ทาง ชมพรภัณฑ์ ได้เพิ่มเติมการจำหน่ายเหล็กเส้นและเหล็กรูปพรรณ ซึ่งดำเนินงานภายใต้ชื่อ “บริษัท ชมพรภัณฑ์สตีล จำกัด” ตั้งอยู่เลขที่ 199 ม.1 ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

 
       และในปี พ.ศ.2557 ทาง ชมพรภัณฑ์ ได้ขยายธุรกิจ โดยจัดจำหน่าย โครงหลังคาสำเร็จรูป ซึ่งมีการดำเนินงานภายใต้ชื่อ “บริษัท ยูนิโซลูชั่น จำกัด” ตั้งอยู่เลขที่ 2/59 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี และขยายธุรกิจเกี่ยวกับ งานโฆษณา ซึ่งมีการดำเนินงานภายใต้ชื่อ “บริษัท ซีเอ็มเอส มีเดีย จำกัด” ตั้งอยู่เลขที่ 17/3 ถ.บ้านในหวัง ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช และมีการวางแผนงานในการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

          นับตั้งแต่ยุคก่อร่างสร้างตัวจนมาถึงปัจจุบันนี้ บริษัทในเครือ ชมพรภัณฑ์กรุ๊ป เติบโตมาได้เพราะลูกค้าให้ความไว้วางใจในบริการของเรา และการบริหารงานด้วยความซื่อตรง การผลิตหลังคาของเรา เน้นย้ำเสมอว่า “ให้ทำงานลูกค้าเหมือนกับงานของเราเอง ทำให้ดี คิดว่าเรากำลังทำหลังคาเพื่อบ้านเราอยู่ ลูกค้ามีความสุข เราก็ดีใจ”  

 

 

 
บริษัทในเครือ ชมพรภัณฑ์ จะระลึกอยู่เสมอถึงอุปการคุณของลูกค้าที่มีต่อบริษัทตลอดมาและมีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะสร้างสรรค์งานมาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการ บริหารงานด้วยความซื่อตรงไว้ตลอดไป