บานเกล็ด

566/1 ม.5 ต.ปากพูน อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช 80000


        แผ่นบานเกล็ดติดตั้งเพื่อระบายอากาศภายในอาคารให้มีประสิทธิภาพ  เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้เกิดความรู้สึกเย็นสบายและยังสามารถป้องกันละอองน้ำฝนได้อย่างดี การระบายอากาศในงานเมทัลชีท ซึ่งสามารถกระทำได้โดย ตัดเจาะแผ่นเมทัลชีท หรือเว้นช่องระบายความร้อน นิยมเว้นช่องระบายอากาศและช่องแสงที่บริเวณโครงสร้าง หรือโครงถักตอนบนหรืออาจจะติดแผ่นบานเกล็ดระบายอากาศ หรือแผ่นลูฟเวอร์ที่ทำจากแผ่นเหล็ก หรือ แผ่นเมทัลชีทชนิดเรียบที่นำมาพับขึ้นรูปให้เป็นลักษณะเป็นแผ่นบานเกล็ด หรือแผ่นลูฟเวอร์เพื่อนำมาใช้ติดเป็นช่องลมระบายอากาศที่ผนังของต้วอาคาร แผ่นบานเกล็ดระบายอากาศหรือแผ่นลูฟเวอร์นี้จึงจัดเป็นแผ่นครอบชนิดหนึ่งเช่นกัน เนื่องจากใช้ขบวนการผลิตในการพับขึ้นรูปเหมือนกันนั้นเอง การติดตั้งแผ่นบานเกล็ดระบายอากาศหรือแผ่นลูฟเวอร์นั้น ต้องติดตั้งร่วมกับขาตั้งบานเกล็ดซึ่งมีลักษณะเป็นแขนค้ำยัน